Børnehænder i sanden

Historie

Lillestjernens tilblivelse

I Værløse Kommune oplevede man i starten af 70’erne at befolknings-strukturen ændrede sig. Hvor kvinderne tidligere havde haft deres arbejde i hjemmet, blev flere og flere kvinder udearbejdende, hvilket medførte et øget krav om fritidshjemspladser til skolebørnene i de små klasser.

Da børnetallet samtidig var dalende i kommunen, besluttede den daværende direktør indenfor Skoleområdet, at der skulle etableres fritidshjem i de ledige lokaler på skolerne. Hele SFO-begrebet var ikke eksisterede dengang, så man valgte at benævne de nyoprettede fritidshjem som Miniklubber, for at signalere at der her var der tale om fritidshjem (klubber) for de mindste børn (børnehaveklasse til og med 3. klasse).

Miniklubberne blev placeret i skolens lokaler, men oprettet under Bistandsloven i lighed med andre institutioner, d.v.s. egen ledelse, egen økonomi, egen bestyrelsen, eget personale o.s.v..

Gennem årene har miniklubberne udviklet sig til en sand succes, og har fået en 100% dækning af børnene fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Med denne stadige udvidelse af børnetallet, har miniklubber fået flere og flere lokaler til rådighed. Da børnetallet samtidig med øget søgning til miniklubberne ikke længere var faldende, har dette mange tilfælde ført til at miniklubbberne p.g.a. pladsmangel er flyttet ud af skolens lokaler til egne, selvstændige faciliteter.

Miniklubben flyttede i oktober 2000 til den daværende Egeskole (tidligere indskolingsafdeling til Syvstjerneskolen og senere 10. klasse skole), og fik efter endt ombygning ,det vi selv har betegnet for ”Danmarks flotteste institution”.

I efteråret 2003 blev skole- og miniklublederne indbudt til et møde i Værløse Kommune sammen med de respektive bestyrelsesformænd. Mødets formål var fra politisk side at give en samlet orientering om de tanker og ideer borgmester og udvalg havde udarbejdet i forhold til fremtidig udbygning af det samlede børneområde fra 6-18 år. På mødet var den arkitekt også tilstede, som havde fået til opgave at udarbejde et oplæg ud fra de politiske visioner.

For Syvstjernedistriktets vedkommende blev vi samlet præsenteret for de politiske visioner :
Ingen ”dovne” lokaler
D.v.s. et ønske om at bruge ressourcerne bedst muligt, så der ikke blev bygget til skolen for at den kunne stå tom om eftermiddagen, og bygget til miniklubben for at den kunne stå tom om formiddagen.
Samarbejde mellem lærere og pædagoger
D.v.s. et ønske om at de to faggrupper kunne indgå i et reelt samarbejde ud fra hver sin faglighed til barnets bedste.
Gode rammer for det gode barneliv
Fælles børn i fælles lokaler
D.v.s. et ønske om at skoledelen kunne profitere at fritidspædagogikkens rumindretning, og at pladsen kunne skabes til at lade barnet lære ud fra mange forskellige læringsmiljøer (de 7 intelligenser
Plads til en fritidsklub på Syvstjerneskolen
Ønske om at flytte indskolingen fra Syvstjerneskolen for at opnå ovenstående samtidig med at der blev skabt plads til en distriktsfritidsklub på skolens område samt 3. klasseafdelingen fra fritidshjemmet.
Mulighed for at Syvstjerneskolen kunne videreudvikle den fleksible skole for 3. – 9 kl.

Samtidig med disse politiske visioner, var der en fast økonomisk grænse, der var givet på forhånd.

Efter at vi sammen med de 3 andre distrikter var blevet orienteret om den overordnede politiske vision og den distriktsmæssige vision, fik vi fremvist et skitseprojekt fra arkitekten som viste hvilken om- og tilbygning, han forestillede sig af Miniklubben, for at den kunne komme til at rumme indskolingen fra Syvstjerneskolen i skoletid og i fritid.

På samme møde blev vi præsenteret for en tidsplan, som tog udgangspunkt i at der skulle skabes plads på Syvstjerneskolen til en fritidsklub fra foråret 2005.

Fra 2007, hvor Værløse Kommune og Farum Kommune blev til Furesø Kommune, ændrede miniklubberne navn til fritidshjem og startede et tæt samarbejde op med de kommunale fritidshjem fra det tidligere Farum.

Fra 1. januar 2011 er fritidshjem og fritidsklubber i Furesø Kommune blevet ændret til FFO'er (SFO'er) under folkeskoleloven, men har bibeholdt selvstændigt budget drifts- og lønmæssigt.

 


Sidst opdateret 26. marts 2014

» Kontakt

Lillestjernens FFO 1

Lillestjernens FFO 1

Lille Værløsevej 91-93
3500 Værløse

Hovednummer: 7235 8000 besvares når kontoret er bemandet

FFOleder Anne Marie Lywood FFO1 7235 8002/ FFO2 7235 7962

amv@furesoe.dk

Daglig koordinator Mette Westerlind 7235 8004

mew1@furesoe.dk 

Indskolingsleder Søren Wadskjær 7235 8009

sfw@furesoe.dk

Afkrydsning 7216 4608
Der kan ikke ringes til afkrydsningstelefonen ml. kl. 8.00 og skoletids ophør.

lillestjernen@furesoe.dk

Åbningstider:

Skoledage:

Morgenåbning 7.00-8.00
Mandag-torsdag: fra skoletids ophør – 17.00
Fredag dog:  - 16.00

Skolefridage

Mandag-torsdag 7.00-17.00

Fredag 7.00-16.00

Skoledage

Fra skoletids ophør til 17.30. Fredag dog til17.00

Skoleferier

9.00-17.00

I skoleferierne kan 3. klassebørn benytte morgenåbning i Lillestjernen fra 7.00 til 9.00

Kl. 9.00 sendes børnene til Syvstjerneklubben   

(Grundlovsdag, altid lukket, som helligdag) 

Lukkedage i ferieåret 2018/19

Fredag den 11. maj 2018 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Torsdag d. 13. september 2018 (ekstra lukkedag)

Tirsdag d. 20.november (ekstra lukkedag)

Torsdag den 27. december 2018

Fredag den 28. december 2018

Mandag den 31. december 2018

Tirsdag den 16. april 2019 (dagene op til påske)

Onsdag den 17.april 2019 (dagene op til påske)

 

Lukkedage i ferieåret 2019/20

 

Fredag den 31. maj 2019 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Fredag den 27. december 2019

Mandag den 30. december 2018

Tirsdag den 31. december 2019

Tirsdag den 7. april 2020 (dagene op til påske)

Onsdag den 8. april 2020 (dagene op til påske)

 

Udover de kommunalt fastlagte lukkedag, kan der være hele eller delvise lukkedage gr. kursus. Det vil blive blive meldt ud i god tid i Intra, Iportal og i Nyhedsbreve

Bortset fra Grundlovsdag og juleaften, tilbydes der alternativ pasning for FFO1 børn i en af kommunens FFO'er, hvis der viser sig et behov. Information om sted og tilmelding bliver sendt ud via Iportal samt forældreintra.