Børnehænder i sanden

Microbørn (førskolebørn)

De børn, der skal starte i 0-klasse til august, starter i Lillestjernens FFO i løbet af foråret. Ca. en trediedel starter 1. februar og de resterende børn 1. maj.

Hvilke børn der starter hvornår aftales med de respektive børnehaver bl.a. ud fra hvor mange pladser hver enkelt børnehave får til overflytning i februar, hvilke børnegrupper der skal følges ad, børnens alder og parathed, børnenes behov for overgangslængde m.m.

Lillestjernens FFO, indskoling og distriktsbørnehave har udarbejdet en procedure for overgangen (se Pædagogisk Læreplan under Politikker), som er udarbejdet for at give forældrene størst mulig information og tryghed, børnene en sikker og tryg overgang og personalet en viden om de børn, som starter i fritidshjem og senere 0-klasse.

I januar (for de børn som skal starte til februar) og i april (for de børn, som skal starte til maj) bliver der udsendt informationsmateriale, stamkort m.m.  

Når børnene starter som microbørn i Lillestjernens Fritidshjem, vil de blive tilknyttet 5 primærpædagog som følger børnene fra microstart og ind i 0. årgang


Sidst opdateret 26. marts 2014

» Kontakt

Lillestjernens FFO 1

Lillestjernens FFO 1

Lille Værløsevej 91-93
3500 Værløse

Hovednummer: 7235 8000 besvares når kontoret er bemandet

FFOleder Anne Marie Lywood FFO1 7235 8002/ FFO2 7235 7962

amv@furesoe.dk

Daglig koordinator Mette Westerlind 7235 8004

mew1@furesoe.dk 

Indskolingsleder Søren Wadskjær 7235 8009

sfw@furesoe.dk

Afkrydsning 7216 4608
Der kan ikke ringes til afkrydsningstelefonen ml. kl. 8.00 og skoletids ophør.

lillestjernen@furesoe.dk

Åbningstider:

Skoledage:

Morgenåbning 7.00-8.00
Mandag-torsdag: fra skoletids ophør – 17.00
Fredag dog:  - 16.00

Skolefridage

Mandag-torsdag 7.00-17.00

Fredag 7.00-16.00

Skoledage

Fra skoletids ophør til 17.30. Fredag dog til17.00

Skoleferier

9.00-17.00

I skoleferierne kan 3. klassebørn benytte morgenåbning i Lillestjernen fra 7.00 til 9.00

Kl. 9.00 sendes børnene til Syvstjerneklubben   

(Grundlovsdag, altid lukket, som helligdag) 

Lukkedage i ferieåret 2018/19

Fredag den 11. maj 2018 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Torsdag d. 13. september 2018 (ekstra lukkedag)

Tirsdag d. 20.november (ekstra lukkedag)

Torsdag den 27. december 2018

Fredag den 28. december 2018

Mandag den 31. december 2018

Tirsdag den 16. april 2019 (dagene op til påske)

Onsdag den 17.april 2019 (dagene op til påske)

 

Lukkedage i ferieåret 2019/20

 

Fredag den 31. maj 2019 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Fredag den 27. december 2019

Mandag den 30. december 2018

Tirsdag den 31. december 2019

Tirsdag den 7. april 2020 (dagene op til påske)

Onsdag den 8. april 2020 (dagene op til påske)

 

Udover de kommunalt fastlagte lukkedag, kan der være hele eller delvise lukkedage gr. kursus. Det vil blive blive meldt ud i god tid i Intra, Iportal og i Nyhedsbreve

Bortset fra Grundlovsdag og juleaften, tilbydes der alternativ pasning for FFO1 børn i en af kommunens FFO'er, hvis der viser sig et behov. Information om sted og tilmelding bliver sendt ud via Iportal samt forældreintra.