Børnehænder i sanden

Børn og ansatte

Børn og ansatte

 

Antal børn i institutionen:
FFO'en  er normeret til 260 børn fra bhk.-3.kl. hvoraf de ca. 205 går på Lillestjernen. I perioden fra februar til maj er det indskrevne antal børn forhøjet med ca. 25 p.g.a. micro(førskole)børnindskrivning. Der ud over har Lillestjernen en lille AD-HD gruppe .

Organisering af grupper
Institutionens struktur er opstået ud fra et ønske om at skabe det bedst mulige fritidstilbud til børnene gennem etablering af mindre afdelinger/gruppe for at skabe tilhørsforhold, gruppedannelse og overblik. Men samtidig med en mulighed for at færdes i hele huset for at skabe alsidighed, forskellige børne- og voksenrelationer og forskellige aktivitetsmuligheder

Dette skabes bl.a. gennem en "tilbudspædagogik" i en åbenplan-struktur, som ikke alene giver barnet mulighed for fra- og tilvalg, men også skaber et utal af samværs- og aktivitetsmuligheder for barnet i hele fritiden på institutionen.

For at skabe et tilhørsforhold og en overskuelighed for børn, forældre og personale, og for at udnytte vores personaleressourser optimalt, har vi valgt at lave en baseopdeling for hvert klassetrin.

.Udover fast personale har vi studerende og modtager også personer i jobforløb.

Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen. Pædagogerne deltager i undervisningen, både i sammen med en lærer og selvstændigt. F.eks i Understøttende Undervisning.

Hver klasse har en fast pædagog tilknyttet, og pædagoger og medhjælpere danner et team omkring en årgang. 

.

.

.

.


Sidst opdateret 01. januar 2015

» Kontakt

Lillestjernens FFO 1

Lillestjernens FFO 1

Lille Værløsevej 91-93
3500 Værløse

Hovednummer: 7235 8000 besvares når kontoret er bemandet

FFOleder Anne Marie Lywood FFO1 7235 8002/ FFO2 7235 7962

amv@furesoe.dk

Daglig koordinator Mette Westerlind 7235 8004

mew1@furesoe.dk 

Indskolingsleder Søren Wadskjær 7235 8009

sfw@furesoe.dk

Afkrydsning 7216 4608
Der kan ikke ringes til afkrydsningstelefonen ml. kl. 8.00 og skoletids ophør.

lillestjernen@furesoe.dk

Åbningstider:

Skoledage:

Morgenåbning 7.00-8.00
Mandag-torsdag: fra skoletids ophør – 17.00
Fredag dog:  - 16.00

Skolefridage

Mandag-torsdag 7.00-17.00

Fredag 7.00-16.00

Skoledage

Fra skoletids ophør til 17.30. Fredag dog til17.00

Skoleferier

9.00-17.00

I skoleferierne kan 3. klassebørn benytte morgenåbning i Lillestjernen fra 7.00 til 9.00

Kl. 9.00 sendes børnene til Syvstjerneklubben   

(Grundlovsdag, altid lukket, som helligdag) 

Lukkedage i ferieåret 2018/19

Fredag den 11. maj 2018 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Torsdag d. 13. september 2018 (ekstra lukkedag)

Tirsdag d. 20.november (ekstra lukkedag)

Torsdag den 27. december 2018

Fredag den 28. december 2018

Mandag den 31. december 2018

Tirsdag den 16. april 2019 (dagene op til påske)

Onsdag den 17.april 2019 (dagene op til påske)

 

Lukkedage i ferieåret 2019/20

 

Fredag den 31. maj 2019 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Fredag den 27. december 2019

Mandag den 30. december 2018

Tirsdag den 31. december 2019

Tirsdag den 7. april 2020 (dagene op til påske)

Onsdag den 8. april 2020 (dagene op til påske)

 

Udover de kommunalt fastlagte lukkedag, kan der være hele eller delvise lukkedage gr. kursus. Det vil blive blive meldt ud i god tid i Intra, Iportal og i Nyhedsbreve

Bortset fra Grundlovsdag og juleaften, tilbydes der alternativ pasning for FFO1 børn i en af kommunens FFO'er, hvis der viser sig et behov. Information om sted og tilmelding bliver sendt ud via Iportal samt forældreintra.